Algemene voorwaarden :

Werk:

 • De werkzaamheden worden begonnen op een nader te bepalen tijdstip, nadat wij de getekende opdrachtbevestiging hebben ontvangen.
 • Kugeko kan geen compensaties geven en/of aansprakelijkheid nemen voor uitloop van werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden.
 • Het tijdelijk plaatsen van voldoende materieel t.b.v. verticaal transport en arbo-hulpmiddelen.
 • Het afvoeren van alle uitkomende en overtollige materialen en het bezemschoon opleveren.
 • Vloeren (hout, parket, laminaat, linoleum en andere soorten) worden door ons afgedekt, desondanks is Kugeko niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade.

Aanbieding:

 • Alle niet in de offerte omschreven werkzaamheden zoals o.a. het aanhelen van behang; stukadoorwerk, tegelwerk, metselwerk en bouwkundige gebreken die tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden aan het licht komen, behoren niet tot deze aanbieding, tenzij anders vermeld.
 • Tenzij expliciet anders vermeld, zijn er geen werkzaamheden aan asbesthoudende materialen opgenomen. Ingeval asbest in welke vorm dan ook wordt aangetroffen, is Kugeko verplicht het asbest door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf te laten afvoeren. Niet eerder nadat het asbestsaneringsbedrijf de ruimte waarin asbest is aangetroffen heeft vrijgegeven, kunnen de vervolgwerkzaamheden worden uitgevoerd. Alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Alle materialen blijven onze eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot volledige betaling.
 • Er vindt binnen de geldigheidstermijn van deze offerte geen verrekening plaats van loonsverhoging of andere verhoging met uitzondering van verhogingen opgelegd door de overheid.

Verzekering:

 • Kugeko heeft een doorlopende “Construction All Risk” verzekering, evenals een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid afgesloten bij de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen. Kopieën van de polissen worden op verzoek van de opdrachtgever toegezonden. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald.

Opdrachtgever:

 • De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het voorhanden hebben van de bouwvergunning vóór aanvang van de werkzaamheden, ook in geval de aannemer de bouwvergunningaanvraag heeft verzorgd. De aannemer is nimmer aan te spreken voor (gevolg-)schade, ontstaan door het niet (volledig) voorhanden hebben van een bouwvergunning. De kosten die de aannemer moet maken in geval van een door de overheid opgelegde schorsing worden (gespecificeerd) aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 • De opdrachtgever draagt zelf tijdig zorg voor het vrijmaken van tenminste 1,5 meter werkruimte over de volle breedte van de te vervangen kozijnen.
 • De opdrachtgever draagt zelf tijdig zorg voor het demonteren en later mogelijk weer hermonteren van vitrages, gordijnen, zonweringen enz.

Garanties:

 • Weru kunststof kozijnen: 10 jaar garantie.
 • Renolit-folie: 10 jaar garantie
 • Hang- en sluitwerk: 5 jaar garantie.
  • Weru Avida Ecco voordeur: 10 jaar garantie.
  • Polytec-deurvullingen: 5 jaar garantie.
  • Isolatieglas met KOMO-keur K-waarde 1,1 (HR++) of K-waarde 1,4 (HR+): 10 jaar garantie op helder doorzicht. Isolerend glas met degelijke isolatiewaardes beperkt uw energievermogen en verhoogt uw behaaglijkheid en comfort. Doordat de ruiten erg goed isoleren daalt de temperatuur van de buitenste glasplaat. Door de nachtelijke uitstraling (afkoeling) kan de temperatuur aan de buitenzijde zo laag worden dat er in een aantal gevallen condensvorming aan de buitenzijde ontstaat. Deze condens zal na enige tijd weer verdwijnen, dit verschijnsel is een natuurkundig gegeven en is geen fabrieksfout maar een bewijs van zeer hoge isolatie. Vlekken en/of beschadigingen in de spouw, dienen direct gemeld te worden, dit valt onder garantie. Indien dit later dan 14 dagen gemeld wordt, zijn we genoodzaakt de (arbeids)kosten door te belasten.
  • Keralit-gevelbekleding: 10 jaar garantie.
  • Aralco-ventilatieroosters: 10 jaar garantie.
  • Solarlux: 5 jaar garantie.
  • SunCircle- en Lumenguard-rolluiken en –zonweringen: 7 jaar garantie.
  • Markilux-buitenzonweringen: 5 jaar garantie
  • Verano buitenzonwering- en rolluiken: 5 jaar, binnenzonwering: 2 jaar.
  • Somfy elektrische aandrijvingen: 5 jaar garantie
  • Montage: 10 jaar garantie (afstelling van zonwering na montage is geen garantie)
  • Voor alle garanties gelden de algemene voorwaarden van de betreffende leverancier.

Voor gebruiksinstructies, onderhoud- en reinigingsadvies verwijzen wij u naar onze website https://kugeko.nl/service-onderhoud.